VI TILBYR

Vi tar oss av regnskapsarbeidet slik at du som kunde kan ha fokus på din kjernevirksomhet. Vi kan hjelpe deg med regnskapet fra a til å, bare gjøre deler eller kun være kontrollører, det er opp til deg!

A-Å Regnskap AS tilbyr regnskaps- og økonomitjenester til alle typer selskaper. Vi har fleksible elektroniske løsninger som enkelt kan tilpasses dine behov. Personlig oppfølging og effektive løsninger er alltid i fokus hos oss.

 

Håndverker fører regnskap i bilen

REGNSKAP

Bokføring. Vi bokfører dine bilag i henhold til gjeldende regelverk slik at du kan være sikker på at alle lovkrav er oppfylt.
Omsetningsoppgave. Vi utarbeider fullstendig MVA-rapport og sender inn omsetningsoppgave til myndighetene.

Terminvis avstemning. Hver termin avstemmer vi regnskapet ditt slik at rapporteringen inneholder oppdaterte og korrekte opplysninger. Dersom det oppdages mangler i forhold til f.eks. betalte fakturaer eller ligndende vil vi etterspørre dette slik at du får et korrekt regnskap ved periodeslutt.

LØNN

Lønnsslipper. Lønnsslipper blir utarbeidet på bakgrunn av mottatte grunnlag og sendes direkte til de ansatte på mail.

 

Innsending av A-melding. Vi foretar innsending av månedlige rapporter til myndighetene med informasjon om arbeidsforhold, lønnsytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift som har vært i perioden.

Skatt- og arbeidsgiveravgift. Skattetrekk blir beregnet i henhold til gjeldende skattekort på de ansatte. Oversikt over skyldig skattetrekk og arbeidsgiveravgift kan enten bli sendt på mail slik at selskapet selv betaler denne eller vi legger den direkte inn i banken til betaling (ved fullmakt).

FAKTURERING

Fakturering er integrert med vårt økonomisystem. Fakturaer blir sendt elektronisk til de av kundene deres som ønsker dette.

RÅDGIVNING

Vi ønsker å gi raske og gode tilbakemeldinger til våre kunder. På bakgrunn av lang erfaring i bransjen, løpende faglige oppdateringer og tilgang til gode oppslagsverk ønsker vi å gi våre kunder god rådgivning på løpende spørsmål.